Vensters van die Hart

My liefde vir jou
Dit is so oneindig groot
Ek wonder raak dit afgesaag
Jy hoor dit oor en oor
Lees meer