Goddelike Fees

Maak jou hart totaal en al oop
Vir God en Sy teenwoordigheid
Wanneer jy tyd
Met My spandeer

Lees meer