Vlamme van hoop

Lang jare
Vriend en vriendin
Was ek ook verlore
Toe bring Jesus my in

Lees meer